За нас


Интерактивен учебен център „Лилия“

дава възможност за допълване на знанията придобити в училище, развива и подобрява уменията на децата да учат, обогатява свободното им време с интересни и иновативни занимания.

 • Целта на учебния център е да направи обучението интересно и полезно за децата чрез прилагане на интерактивни методи на обучения като се съчетават традиция и иновации.
 • За нас е важно да предоставим на децата провокираща и стимулираща среда за развитие, спрямо индивидуалните им потребности, за да откриват своите силни страни, да изграждат умения за самостоятелно учене и най-вече да разбират и оценяват знанията, които придобиват;
 • И съобразявайки се с интересите на съвременните деца и изискванията на дигиталния свят, в който живеят, центърът предоставя разнообразни мултимедийни средства, които правят учебния процес интересен и в същото време дават възможност на децата да развиват адекватни на времето знания и умения.
 • Вярваме, че с търпение, толерантност, подкрепа, уважение и много работа добрите резултати не закъсняват.

За кого е предназначено:

 • за деца, които приемат знанието като ценност, а не като състезание;
 • за любопитните;
 • за тези, които искат да учат по различен начин;
 • за тези, които искат да се научат да учат;

Каква е организацията:

 • индивидуална работа според личните потребности на детето;
 • възможност за всекидневни индивидуални занимания в удобно време;
 • малки групи до 3 деца, според възрастта;

Важни документи:

Общи условия на Интерактивен учебен център „Лилия”

Правилник за вътрешен ред на Интерактивен учебен център „Лилия” 

Правила за поверителност и защита на личните данни на Интерактивен учебен център „Лилия”