Начало


Кредо на интерактивността в обучението

  • Това, което слушам, го забравям.
  • Това, което слушам и наблюдавам, го помня донякъде.
  • Това, което слушам, наблюдавам и относно него задавам въпроси или го обсъждам с някой друг, аз започвам да го разбирам.
  • Това, което слушам, наблюдавам, дискутирам и правя, ми позволява да придобивам нови знания.
  • Това, на което уча другите, ме прави майстор.
Цитирано по Иван Иванов