Курсове


 • Български език и литература: организиране на групови и индивидуални занимания за ученици от първи до четвърти клас.  Целта на занятията е да се затвърдят и надградят знанията и уменията формирани в рамките на задължителната подготовка по български език и литература. Обогатяване на езиковата култура на учениците и подобряване на уменията за общуване. Обучението по български език и литература се реализира чрез интерактивни методи, които позволяват на ученика да участва пълноценно, да развива критичното си мислене и най-вече му  позволява да стане отговорен за собственото си обучение.

 

 • Математика: групови и индивидуални занимания за ученици от първи до четвърти клас. Целта на заниманията по математика е чрез интерактивни методи на обучение да се затвърдят и надградят уменията и знанията придобити по задължителната подготовка. Усвояването и разбирането на математическите закономерности и тяхното практическо приложение дава възможност на учениците да развият умения за справяне с проблеми по един логичен и креативен начин.

 

 • Английски език за деца и младежи. Курсовете се провеждат събота и неделя. В удобни часове и приятна атмосфера.
  Малки групи и индивидуален подход към всеки наш ученик.
  Сертифицирани и отлично подготвени преподаватели.
  Заниманията стимулират учениците да общуват, да опознават културата и традициите. Дават възможност за надграждане на знанията и уменията. Подготовка за сертификати.

 

 • Човекът и обществото – предлагат се групови и индивидуални занимания за ученици от трети и четвърти клас. Целта на заниманията по човекът и обществото е да се изградят умения и знания, които да помогнат на учениците да боравят с информация, да я интерпретират и анализират. Занятията по човека и обществото целят да се формира гражданско съзнание и изграждане на самосъзнание за национална идентичност, както и формиране на отношение на толерантност към културната различност.

 

 • Човекът и природата: групови и индивидуални занимания за ученици от 3-ти и 4-ти клас. Целта на курса е да се даде възможност учениците да затвърдят и надградят знанията придобити в рамките на задължителната подготовка. Да се формира положително отношение към естествените науки чрез натрупването на конкретен научен опит. Занятията се реализират чрез боравене с достъпна научна литература, експерименти, анализ на събраната информация и нейното обобщение.

 

 • Занимания за най-малките: изграждане на основни и съществени умения при деца на възраст 4 – 6 години, необходими за отличния старт в училище.