Цени


Титуляр:
Нексу Ми ЕООД
Банкови данни:
IBAN: BG89FINV91501017135674
BIC: FINVBGSF
Банка: Първа Инвестиционна Банка АД

Цени на индивидуално обучение (до 4-ти клас)

Учебен предмет

Цени за един учебен час

(45 минути)

Цени за пакет от два учебни часа

Цени за едномесечен пакет

Цени за тримесечен пакет

Български език и литература

20 лева

30 лева

При предплащане на минимум 20 часа за един месец – 10 % отстъпка

При предплащане на минимум 60 часа за  три месеца – 15 % отстъпка

Математика

20 лева

30 лева

Човекът и природата

20 лева

30 лева

Човекът и обществото

20 лева

30 лева

Подготовка за първи клас

20 лева

30 лева

При предплащане на 20 занимания* за един месец – 10 % отстъпка

При предплащане на 60 занимания* за три месеца – 15 % отстъпка

*Изборът на занимания зависи от индивидуалните потребности и интереси на ученика.

Цени на индивидуално обучение (5-ти – 12-ти клас)

Учебен предмет

Цени за един астрономически час

(60 минути)

Цени за пакет от два учебни часа

Цени за едномесечен пакет

Цени за тримесечен пакет

Български език и литература

35 лева

60 лева

При предплащане на минимум 20 часа за един месец – 10 % отстъпка

При предплащане на минимум 60 часа за  три месеца – 15 % отстъпка

Математика

30 лева

     
     
         
 

Цени на групови* занимания

Учебен предмет Цени за един учебен час (45 мин) Цени за пакет от два учебни часа Едномесечна такса

Тримесечна такса

Български език и литература 15 лева 22 лева 176 лева** 480 лева**
Математика 15 лева 22 лева 176 лева** 480 лева**
Човекът и природата 15 лева 22 лева 88 лева*** 240 лева***
Човекът и обществото 15 лева 22 лева 88 лева*** 240 лева***
 * Заниманията са в групи от 3 до 6 ученика.
** В едномесечната и тримесечната такса по Математика и Български език, са включени два учебни часа, два пъти седмично (общо 16 часа на месец).
*** В едномесечната и тримесечна такса по Човекът и природата и Човекът и обществото, са включени два учебни часа, веднъж седмично (общо 8 часа на месец).

 


Цени на занимания по кръжоци

Кръжок

Едномесечна такса Тримесечна такса

Допълнителна информация

 

Разработване на мобилни приложения с Андроид за начинаещи

Таксата за целия курс е 432 лева***   Групи до 6 човека.

Геология за деца

120 лева*

340 лева*

В цената са включени: консумативи необходими за заниманията и подаръци. Заниманията са в групи от 3 до 6 ученика.

Кръжок по Приложни изкуства

 

76 лева ** 200 лева **

В цената са включени: всички консумативи и материали.

Кръжок по цветарство

76 лева ** 200 лева **

В цената са включени: всички консумативи и материали.

Уроци по пиано

68 лева **

200 лева **

 
Литературен клуб Месечна такса: 20 лева

Клубът се събира веднъж седмично.

* Цената включва два учебни часа, веднъж седмично (общо 8 часа на месец).
** Цената включва един учебен час, веднъж седмично (общо 4 часа на месец).
*** Цената е за двумесечен курс за възрастни, 2 пъти седмично по 4 часа.

Цени на консултации

Логопед

ЦЕНA ПРИ ПЪРВИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА УСТНИЯ ЕЗИК-АУТИЗЪМ, ВТОРИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА УСТНИЯ ЕЗИК: ПРИ ИНТЕЛЕКТУАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, ПРИ СЛУХОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, ПРИ ДЕТСКИ ПСИХОЗИ, НАРУШЕНИЯ НА ПИСМЕНИЯ ЕЗИК-ДИСГРАФИЯ, ДИСЛЕКСИЯ:

30 ЛЕВА ЗА 45 МИН.

ЦЕНА НА ЛОГОПЕДИЧНАТА ТЕРАПИЯ: АРТИКУЛАЦИОННИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО: ЗАМЕНИ, ПРОПУСКИ, ИЗОПАЧАВАНИЯ НА СЪГЛАСНИ, ИЗОПАЧЕНО ПРОИЗНАСЯНЕ НА ЗВУКОВЕ:

25 ЛЕВА ЗА 45 МИН.

АРТИКУЛАЦИОННИ-ФУНКЦИОНАЛНИ И ВЛЕДСТВИЕ СТРУКТУРНИ УВРЕДИ НА ГОВОРНИЯ АПАРАТ-ЗАЕКВАНЕ ПРИ ДЕЦА, РИНОЛАЛИЯ ПРИ ДЕЦА, ГОВОРНА АПРАКСИЯ ПРИ ДЕЦА:

30 ЛЕВА ЗА 45 МИН.