Цени


Титуляр:
Нексу Ми ЕООД
Банкови данни:
IBAN: BG89FINV91501017135674
BIC: FINVBGSF
Банка: Първа Инвестиционна Банка АД

Цени на индивидуално обучение (до 4-ти клас)

Учебен предмет

Цени за един учебен час

(45 минути)

Цени за пакет от два учебни часа

Български език и литература

20 лева

35 лева

Математика

20 лева

35 лева

Човекът и природата

20 лева

35 лева

Човекът и обществото

20 лева

35 лева

Подготовка за първи клас

20 лева

35 лева


Цени на индивидуално обучение (5-ти – 12-ти клас)

Учебен предмет

Цени за един астрономически час

(60 минути)

Български език и литература

40 лева

Математика

35 лева


Цени за деца и младежи (малки групи и индивидуален подход)

Учебен предмет

Цени (90 минути)

Английски език30 лева

Цени на консултации

Логопед

ЦЕНA ПРИ ПЪРВИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА УСТНИЯ ЕЗИК-АУТИЗЪМ, ВТОРИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА УСТНИЯ ЕЗИК: ПРИ ИНТЕЛЕКТУАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, ПРИ СЛУХОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, ПРИ ДЕТСКИ ПСИХОЗИ, НАРУШЕНИЯ НА ПИСМЕНИЯ ЕЗИК-ДИСГРАФИЯ, ДИСЛЕКСИЯ:

30 ЛЕВА ЗА 45 МИН.

ЦЕНА НА ЛОГОПЕДИЧНАТА ТЕРАПИЯ: АРТИКУЛАЦИОННИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО: ЗАМЕНИ, ПРОПУСКИ, ИЗОПАЧАВАНИЯ НА СЪГЛАСНИ, ИЗОПАЧЕНО ПРОИЗНАСЯНЕ НА ЗВУКОВЕ:

25 ЛЕВА ЗА 45 МИН.

АРТИКУЛАЦИОННИ-ФУНКЦИОНАЛНИ И ВЛЕДСТВИЕ СТРУКТУРНИ УВРЕДИ НА ГОВОРНИЯ АПАРАТ-ЗАЕКВАНЕ ПРИ ДЕЦА, РИНОЛАЛИЯ ПРИ ДЕЦА, ГОВОРНА АПРАКСИЯ ПРИ ДЕЦА:

30 ЛЕВА ЗА 45 МИН.