Кръжоци


  • Геология за децаученици от 3-ти до 7-ми клас. Заниманията по геология целят да формират траен интерес към познанията за Земята и естествените науки чрез атрактивни научни познания и експерименти. Възпитаване на положително отношение към науката и осигуряване на знания за рационалното и екологосъобразно използване на природните и минерални ресурси, полезни изкопаеми, суровини и промишлени продукти.

Мили приятели, моята цел е да доближа науката и изследователската работа до вас, по един игрив и приятен начин. Да запаля интерес към науките за Земята, посредством естественото ви любопитство и забавни експерименти.

Заповядайте на борда на кораба „Геология”! Заедно ще се впуснем в търсене на скъпоценни камъни и злато, ще посетим огнедишащи вулкани, ледени и горещи пустини, както и места с чудни скални форми. Ще се потопим в най – дълбоките води и ще се качим на най – високите планини в търсене на съвременните динозаври. Ще научим защо Земята се тресе, пътуват ли континентите и ще настъпи ли нова ледена епоха. Пригответе се за вълнуващи приключения в търсенето и откриването на нови Светове!

д-р инж. Димитър Петров


  • Разработване на мобилни приложения за Android: за ученици и възрастни. Обучението се провежда индивидуално. Целта на занятията е да въведат учениците в света на програмирането на мобилни приложения, които завладяха съвременния свят. Учениците ще придобият практически познания, ще развият креативност, логическо и иновативно мислене. Ще се запознаят с програмния език JAVA, платформата Android, ще се научат да изграждат завладяващ дизайн и мобилен UI (потребителски интерфейс).

  • Приложни изкуства: за ученици от 1-ви до 7-ми клас. Целта на занятията е да се формират умения и знания в областта на приложните изкуства чрез работа с различни техники и материали. Ангажиране на децата с полезни и приятни занимания, допринасящи изграждането на креативност и самостоятелно мислене.

Кръжок по приложни изкуства

В кръжока по приложни изкуства децата ще станат творци на своето въображение, ще се научат да експериментират работейки с различни техники и материали взети от природата като естествени камъни или предмети за еднократна употреба (чинийки, чаши, картони от опаковки и т.н.).

Ще рисуваме и апликираме растения, животни, природа и хора. Ще правим картички, подаръци, пана и рисунки за различни поводи и събития.

Децата ще станат творци, ще развият своето въображение, ще се научат да експериментират и да оползотворяват отпадъчни материали.

Ще бъде водещо доброто настроение и положителното мислене!

Кръжок по цветарство

„В курса, който организирам ще запозная децата с основни правила при поддържането, пресаждането и грижата за саксийните растения.  Ще науча децата да обработват и подреждат стръкове рязан цвят от различни видове цветя и да правят от тях красиви букети,  стилни композиции и аранжировки. Ще ги науча да работят и използват различни материали в направата на аранжировките, така че те да изглеждат красиви и неповторими. Пред мен ще стои задачата – последователно, системно и целенасочено да развивам и усъвършенствам естетическия вкус на децата и да насърчавам детската наблюдателност. Способността да забележиш или да създадеш красивото се развива постепенно. Затова моите усилия при работата с децата ще бъдат насочени в тази посока. Да усетят красотата дори и в един стрък цвете и да добавят към него и нещо от себе си. Да притурят тяхната „нотка”, да пречупят реалността през собственият им поглед. В това е и магията, нали?

Основната задача за развитието на децата чрез използването на материали подарени ни от природата подпомага формирането в тях на емоционално отношение към нея. Природата прави децата по-възвишени, по-богати душевно, по-наблюдателни, по-отзивчиви и по-състрадателни.  Природата се явява един от факторите, които влияят за развитието и формирането на естетическите чувства, тя е неизчерпаем източник на впечатления и е с емоционално въздействие върху тях. В живота на децата ни  тя заема значително място,  затова любовта към природата е добре да се възпитава още в най-ранно детство. Докато расте детето ние трябва да го научим  да обича красотата и хармонията, които царят в нея.  Ще отделя и време,  за да им покажа различни начини и техники за опаковане на малки подаръци и пакети. Направата на красиви панделки за всеки един от тях ще е приятно и леко занимание.”

Димитър Софрониев

Преподавател


  • Литературен клуб „Забавното четене“: за деца и ученици привлечени от магията на четенето. Литературният клуб цели да даде възможност за развитие на уменията за възприемане, осмисляне и интерпретиране на художествени текстове и разкриване на емоционалното им внушение. Децата имат възможност, свободно и непринудено, да усъвършенстват правоговорната си култура, да развият комуникативните си умения, читателските интереси, творческите способности.

Уроци по пиано

Системата на преподаване на учителя по пиано Милена Белберова съчетава различни техники на обучение, в зависимост от възрастта, потребностите и желанията на учениците.